• Contact Us | Chinese
 • Faculty&Staff 
  Emeritus Total 5
  Professor
  Yi-Chen Cheng
  (02) 3366-5179
  Professor
  Yuin-Chi Hsu
  Professor
  Huei-Li Huang
  (02) 3366-5159
  Professor
  Poh-Kun Tseng
  Professor
  Shin-Nan Yang
  (02) 3366-5139