Skip to main content

Department of Physics,National Taiwan University

Faculty(by Directory)

Ya-Ping Chiu


Name  邱雅萍
 Ya-Ping Chiu
Title   Distinguished Professor
Education   Ph.D., National Taiwan Normal University(2005)
Office   635
Tel   02-3366-5185
E-mail   ypchiu@phys.ntu.edu.tw
Web https://ypxstmlab.phys.ntu.edu.tw/

 

Experiences
 • Distinguished Professor, Dept. of Physics, National Taiwan University 2022.8 ~
 • Professor, Dept. of Physics, National Taiwan University 2016.8~ 2022.7
 • Committee Member. AAPPS (Association of Asia Pacific Physical Societies) 2023.6 ~
 • Deputy Vice President, Office of Research and Development, National Taiwan University 2023.6~
 • Director, Program for Nanoengineering and Nanoscience, Graduate School of Advanced Technology, National Taiwan University 2022.2~
Awards
 • 2023 FELLOW OF THE PHYSICAL SOCIETY OF TAIWAN
 • 2022 Outstanding Research Award Ministry of Science and Technology, R.O.C
 • 2021/2020/2019 Excellence in Teaching Award National Taiwan University
 • 2015 The 3rd Outstanding Young Scholar Awards Foundation for the Advancement of Outstanding Scholarship
 • 2015 Academia Sinica Research Award for Junior Research Investigators Academia Sinica
 • 2015 The 8th Taiwan Young Women In Science Scholarship Wu Chien-Shiung Education Foundation
 • 2014 Ta-You Wu Memorial Award Ministry of Science and Technology, R.O.C
 • 2013 The 12th Y. Z. Hsu Scientific Award Technology & Innovation Far Eastern Y. Z. Hsu Science & Technology Memorial Foundation
 • 2003 The 1st Wu Chien-Shiung Award The Physical Society of The Republic of China
Research
 • Cross-sectional scanning tunneling microscopy and spectroscopy
 • Electronic structures across interfaces in semiconductor-based heterostructures
 • Electronic structures across interfaces in complex oxides
 • Electronic structures across interfaces in solar cells
 • Electronic structures across interfaces in superconductor-based heterostructures
 • Photo-induced band bending across interfaces in complex oxides
 • Photo-induced band bending across interfaces in solar cells
Selected Publications
 1.  Hao-Yu Chen, Hung-Chang Hsu, Chuan-Chun Huang, Ming-Yang Li, Lain-Jong Li*, and Ya-Ping Chiu*, “Directly Visualizing Photoinduced Renormalized Momentum-Forbidden Electronic Quantum States in an Atomically Thin Semiconductor”, ACS Nano, 16, 9660 (2022).
 2.  Jing-Kai Huang*, Yi Wan, Junjie Shi, Ji Zhang, Zeheng Wang, Wenxuan Wang, Ni Yang, Yang Liu, Chun-Ho Lin, Xinwei Guan, Long Hu, Zi-Liang Yang, Bo-Chao Huang, Ya-Ping Chiu, Jack Yang, Vincent Tung, Danyang Wang, Kourosh Kalantar-Zadeh, Tom Wu, Xiaotao Zu, Liang Qiao, Lain-Jong Li* & Sean Li*, “High-κ perovskite membranes as insulators for two-dimensional transistors”, Nature, 605, 262 (2022).
 3. Chun-Chih Hsu, Bo-Chao Huang, Michael Schnedler, Ming-Yu Lai, Yuh-Lin Wang, Rafal E. Dunin Borkowski, Chia-Seng Chang, Ting Kuo Lee, Philipp Ebert*, and Ya-Ping Chiu*, “Atomically-resolved interlayer charge ordering and its interplay with superconductivity in YBa2Cu3O6.81”, Nature Communications, 12, 3893 (2021).
 4. Hung-Chang Hsu, Bo-Chao Huang, Shu-Cheng Chin, Cheng-Rong Hsing, Duc-Long Nguyen, Michael Schnedler, Raman SankarRafal E. Dunin-Borkowski, Ching-Ming Wei, Chun-Wei Chen, Philipp Ebert*, and Ya-Ping Chiu*, “Photodriven Dipole Reordering: Key to Carrier Separation in Metalorganic Halide Perovskites“, ACS Nano, 13, 4402 (2019).
 5. M. D. Siao, W. C. Shen, R. S. Chen*, Z. W. Chang, M. C. Shih, Y. P. Chiu & C.-M. Cheng, “Two-dimensional electronic transport and surface electron accumulation in MoS₂“, Nature Communications, 9, 1442 (2018).